Pazartesi

Vogue - Amerika Mart 2010

Modeller:

Isabeli Fontana
Lily Donaldson
Liya Kebede
Sasha Pivovarova

models

Hiç yorum yok: